แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น(อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 786
23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช เขียนโดย admin 565
10 มกราคม 2552 วันเด็กแห่งชาติ เขียนโดย admin 594
โครงการจากวันแม่ถึงพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี เขียนโดย admin 560
12 สิงหา มหาราชินี เขียนโดย admin 622
ประชุมโครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น เขียนโดย admin 552
พิธีบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน เขียนโดย admin 612
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เขียนโดย admin 727
ประชาสัมพันธ์การสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย เขียนโดย admin 589
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร เขียนโดย admin 557

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี