แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนเกษตร พ.ศ.2556 เขียนโดย admin 470
โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 797
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 521
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พใศ.2555 เขียนโดย admin 574
ร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 425
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 920
โครงการถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 618
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT เขียนโดย admin 991
กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่๖o เขียนโดย admin 851
โครงการศึกษาและสำรวจการพัฒนาระบบสื่อ Voice over IP (VoIP)ผ่านระบบเครือข่าย GIN เขียนโดย admin 1038

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี