แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 555
วันปิยมหาราช 23 ต.ค.57 เขียนโดย admin 525
การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557 เขียนโดย admin 560
พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 เขียนโดย admin 984
การฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2557 เขียนโดย admin 1069
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556 เขียนโดย admin 536
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย admin 629
การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2556 เขียนโดย admin 689
การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2556 เขียนโดย admin 495
ประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนเกษตร พ.ศ.2556 เขียนโดย admin 509

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี