แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจเยี่ยมศูนย์ไอซีทีชุมชน เขียนโดย admin 517
พิธีงานเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 453
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 816
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 495
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 454
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 500
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 476
อบรมโครงการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ เขียนโดย admin 524
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 511
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 เขียนโดย admin 511

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี