แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 1448
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( Management Information System ) จ.กาญจนบุรี เขียนโดย admin 1525
การท่องเที่ยว เขียนโดย admin 4713
ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนบ้านนามกุย เขียนโดย admin 448
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย admin 635
โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย เขียนโดย admin 537
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย admin 485
โครงการอบรมผู้จัดการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 783
พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 เขียนโดย admin 539
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1210

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี