แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ITA เขียนโดย admin 819
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เขียนโดย admin 1194
รูปแบบตารางรายงานสถิติ 2561 เขียนโดย admin 1673
งานโครงการที่สำรวจประจำเดือน เขียนโดย admin 1679
Infographic/ข้อมูลของจังหวัด เขียนโดย admin 1385
Infographic/การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ เขียนโดย admin 1486
Metadata(ร่าง) เขียนโดย admin 569
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 617
ชุดข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 1339
ชุดข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 1604

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี