แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ITA เขียนโดย admin 371
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เขียนโดย admin 913
รูปแบบตารางรายงานสถิติ 2561 เขียนโดย admin 1378
งานโครงการที่สำรวจประจำเดือน เขียนโดย admin 1334
Infographic/ข้อมูลของจังหวัด เขียนโดย admin 1118
Infographic/การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ เขียนโดย admin 1304
Metadata(ร่าง) เขียนโดย admin 481
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 532
ชุดข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 1172
ชุดข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 1381

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี