แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เขียนโดย admin 684
รูปแบบตารางรายงานสถิติ 2561 เขียนโดย admin 1223
งานโครงการที่สำรวจประจำเดือน เขียนโดย admin 1088
Infographic/ข้อมูลของจังหวัด เขียนโดย admin 982
Infographic/การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ เขียนโดย admin 1206
Metadata(ร่าง) เขียนโดย admin 425
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 470
ชุดข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 1092
ชุดข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 1291
ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 1168

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.