เนื้อหา

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

 

kcn282สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร (TDRI IHPP คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ UNICEF และ UN Data Group) ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามเพื่อทราบผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19

ตอบแบบสอบถามได้ที่:

https://bit.ly/NSO_COVID-19

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี