เนื้อหา

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ 
 ประจำปีงบประมาณ 2563

   คลิกลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ 2563


kcn258 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี