ที่ตั้งสำนักงาน

kcn2kcn1

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 5  ถนนแสงชูโต
ต.ปากแพรก  อ.เมือง   จ.กาญจนบุรี   71000
โทร. 0-3451-2996   โทรสาร   0-3451-5109
สปมท. 61152 สถิติจังหวัด
GIN Phone 711004001 , 711004002

FACEBOOK : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี