เนื้อหา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

kcn162 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (Field Interviewer : FI)

 

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งทาง Email และโทรสาร ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร  : อายุ 18 ปีขึ้นไป มีทักษะการใช้ TABLET

จำนวน :  หลายอัตรา

โทรศัพท์ : 0-3451-2996 

โทรสาร 0-3451-5109

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

      ใบสมัครโครงการ     

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี