ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

 

เจตจำนงในการบริหารงานของจังหวัดกาญจนบุรี

O34 เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานของจังหวัดกาญจนบุรี

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ต.ค.62 / พ.ย.62 / ธ.ค.62 / ม.ค.63 / ก.พ.63 / มี.ค.63

O40 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

    รายงานการตรวจคุณภาพข้อมูลโครงการสำรวจ พ.ย.62 / ม.ค.63 / ก.พ.63 / มี.ค.63

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562

 

O42 มาตราการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     1.วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยลุกจ้างชั่วคราว

   2.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนพนักงานราชการ

O43 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ม.ค.63 / ก.พ.63 / มี.ค.63 / เม.ย.63 / พ.ค.63 / มิ.ย.63 

     

ข้อกำหนดและคำสั่งการปฏิบัตินายกรัฐมนตรี คำสั่งศูนย์ COVID-19  ฉ.10

 

ผลการขับเคลื่อนงานภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรี

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อใช้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ การเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้โครงการเสริมสร้างความรู็และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จาก โครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยวิธีเจาะจง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี