งานโครงการที่สำรวจประจำเดือน

พ.ศ.2562                    พ.ศ.2563

ตุลาคม                             มกราคม                                                

พฤศจิกายน                      กุมภาพันธ์                                     

ธันวาคม                           มีนาคม

                                 เมษายน

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี