เนื้อหา

รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

ไฟล์รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี