เนื้อหา

ประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

         นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 4 อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

kcnburi160

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี