เนื้อหา

สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

         นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560 ณ สถานที่จัดงานกาชาด (บริเวณลานข้างสนามกลีบบัว) และบริเวณ สะพานข้านแม่น้ำแคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

kcnburi159

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี