เนื้อหา

ประชุมผ่านระบบ (Video conference) เน็ตประชารัฐ

 

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

          นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานเน็ตประชารัฐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ กทม. วันที่ 24 พศจิกายน 2560 ผ่านระบบ (Video conference) โดยมีสถิติจังหวัดราชบุรี และพนักงานเข้าร่วม ประชุมพร้อมกัน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี  

kcnburi157

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี