เนื้อหา

ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2560

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

         นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

kcnburi156

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี