เนื้อหา

และโครงการคลินิกมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/61

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

         นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยพนักงานราชการเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

kcnburi155

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี