เนื้อหา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

ไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธฺิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี