เนื้อหา

พระบิดาแห่งฝนหลวง

วันอังคารที่ 14 พ.ย.60

        นางสาวสุทธิยา ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่ื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 ณ หอประชุมชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

kcnburi154

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี