เนื้อหา

ประชุมรับฟังความคิดเห็น (Water Forum) ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 1 พ.ย.60

        นางสาวสุทธิยา ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (Water Forum) ครั้งที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาและจัดแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมสังขละบุรี1 โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

kcn159

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี