เนื้อหา

ส่งมอบ อินเทอร์เน็ตประชารัฐ ประจำงวดที่ 5

 

วันศุกร์ที่ 20 ต.ค.60

        นายปิตินันท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบ อินเทอร์เน็ตประชารัฐ ประจำงวดที่ 5 เดือน ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

kcn152

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี