เนื้อหา

ประชุมนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี พ.ศ.2558-2559

วันพุธที่ 18 ต.ค.60

        นางสาวสุทธิยา ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี พ.ศ.2558-2559 จังหวัดกาญจนบุรี ( MICS 5 ) ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 5

kcnburi152

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี