เนื้อหา

ส่งมอบ อินเทอร์เน็ตประชารัฐ ประจำงวดที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย.60

        นายเมธี มารอด หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบ อินเทอร์เน็ตประชารัฐ ประจำงวดที่ 4 เดือน กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

kcn148

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี