เนื้อหา

หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

วันพุธที่ 20 ก.ย.60

        นางสาวสุทธิยา ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

kcn143

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี