เนื้อหา

พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด

วันจันทร์ที่ 18 ก.ย.60

        นางสาวสุทธิยา ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด และอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรี

kcn142

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี