เนื้อหา

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ย.60

        นางสาวสุทธิยา ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

kcn141

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี