เนื้อหา

ส่งมอบ อินเทอร์เน็ตประชารัฐ ประจำงวดที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค.60

        นางสาวสุทธิยา ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานและพนักงานราชการ ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบ อินเทอร์เน็ตประชารัฐ ประจำงวดที่ 2 เดือน มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่

kcn138

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี