เนื้อหา

12 สิงหามหาราชินี

วันเสาร์ที่ 12 ส.ค.60

  นางสาวสุทธิยา ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงิน-พุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่หอประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

kcn137

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี