เนื้อหา

ออกอากาศ (สด) รายการ Wisdom News T.V ( สถานีโทรทัศน์ NBT )

kcn999

วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค.60

  นางสาวสุทธิยา ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกอากาศ (สด) รายการ Wisdom News T.V ( สถานีโทรทัศน์ NBT ) หัวข้อเรื่องโครงการผู้มีรายได้น้อย ณ ห้องส่ง สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี และสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทาง Facebook live ( Live PRD 8 Wisdom T.V ) กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง 271 / จานส้ม IPM ช่อง 237

kcn136 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี