เนื้อหา

ประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

kcn999

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

 นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชนระดับจังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 5

kcn133

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี