เนื้อหา

ประชุมและต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

kcn999

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

 นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวางแผน เข้าร่วมประชุมและต้อนรับ นายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหัดกาญจนบุรี ชั้น 5 จังหวัดกาญจนบุรี

kcn132

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี