เนื้อหา

งานมหัศจรรย์ตะวันตก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางนภัสนันท์  โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์ตะวันตก สุดยอดสินค้าเด่น กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ณ บริเวณข้างสนามกลีบบัว อใเมือง จ.กาญจนบุรี

kcn128

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี