เนื้อหา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยพนักงานราชการเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี ณ ลานชมวิวเทศบาลตำบลท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

kcn127

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี