เนื้อหา

ร่วมประชุมรับนโยบายท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย ท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ท่านภุชพงค์ โนชไธสง  ในการปฏิบัติงาน/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ กทม. วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผ่านระบบ (Video conference) โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถิติจังหวัดราชบุรี และพนักงานเข้าร่วม ประชุมพร้อมกัน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี  

kcn125

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี