เนื้อหา

อบรมนักศึกษาโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560

นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้จัดอบรมโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2.วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 3.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 4.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  จัดส่งนักศึกษา/นักเรียนของสถานศึกษา จำนวน 668 คน และอาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแล จำนวน 22 คน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม -18 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

kcn123

ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

kcn124 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี