เนื้อหา

ยินดีต้อนรับท่านสถิติจังหวัดกาญจนบุรีคนใหม่

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันต้อนรับท่านสถิติจังหวัดคนใหม่ นางสาวสุทธิยา ทองสาย

kcn121

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี