เนื้อหา

อบรมในระดับนักวิชาการโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่จัดอบรมในระดับนักวิชาการแก่ครูในโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

kcn119

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี