เนื้อหา

ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ท่านรองฯ รณชัย จิตรวิเศษ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ารายงานตัวและกล่าวต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ท่านรองฯ รณชัย จิตรวิเศษ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีkcn18


สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี