เนื้อหา

ร่วมพิธีส่งมอบอินเทอร์เน็ตประชารัฐให้กับชุมชน

วันที่ 23 มิถุนายน 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีส่งมอบอินเทอร์เน็ตประชารัฐให้กับชุมชน และร่วมบรรยายในหัวข้อบทบาทหน้าที่การดำเนินการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับโทรศัพท์จังหวัดกาญจนบุรี และไปรษณีย์จังหวัดกาญจนบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

kcn117

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี