เนื้อหา

กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 9

วันที่ 22 มิถุนายน 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ 9 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

kcn116

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี