เนื้อหา

ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ ท่านรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท่านรัจนา เนตรแสงทิพย์ และเข้าร่วมกิจกรรม

"ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017" ณ ลานห้างโรบินสัน จ.กาญจนบุรี จัดขึ้นโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกิจกรรมที่นำขบวนคาราวานดิจิทัลและศูนย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ ออกตะเวนไปในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศจำนวน 12 จังหวัด เพื่อมอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ตามแผนนโยบายของประเทศในการใช้เศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อน และผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการพัฒนาไปสู่อนาคตที่แข็งแกร่ง และยั่งยืน

kcn115

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี