เนื้อหา

สภากาแฟหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
นางนภัสนันท โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวาวแผนรักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ
ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการพบปะหารือสภากาแฟหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม...
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้
1. สนง.สถิติจังหวัดกาญจนบุรี 
2. บมจ.ทีโอที (TOT) 
3. สนง.ไปรษณีย์จังหวัดกาญจนบุรี
4. สนง. บริการลูกค้า กสท.กาญจนบุรี (CAT) 
5. สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรีkcn114

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี