เนื้อหา

โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบติดตามการดำเนินงานขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศไทยในพื้นที่ หมู่ 1,3,6,9 ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

kcn110

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี