เนื้อหา

ทดสอบการใช้โปรแกรมระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ขอต้อนรับ
นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม นายอานนท์ จันทวิช ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคมและเจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติแรงงาน...
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ร่วมกันทดสอบการใช้โปรแกรมระบบงานอิเล็กทรอนิกส์โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2560 โดยการใช้เครื่อง Tablet เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง

kcn108

kcn109

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี