เนื้อหา

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ มาตรการประหยัดพลังงานและการรายงานผลผ่านระบบ e-report

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผนรักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เจ้าเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ มาตรการประหยัดพลังงานและการรายงานผลผ่านระบบ e-report
ณ ผึ้ง-หวานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

kcn105

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี