เนื้อหา

กิจกรรมโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2560

เมื่อวันที่ 10 พฤษาคม 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยพนักงานราชการ ร่วมทำกิจกรรมโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในกิจกรรมการทำบุญตักบาตร แสดงธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา การอบรมธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และเวียนเทียน เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา

kcn104

 


สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี