เนื้อหา

โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 10 พฤษาคม 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมเปิดการเดินเครื่องคัดแยกขยะมูลฝอยโครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่างหน่วยงานประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ บริเวณบ่อขยะเนินเขาทอง หมู่ 5 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

kcn103

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี