เนื้อหา

ร่วมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมข้อมูลข่าวสารชุมชนและ Village E-Commerce

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมปรึกษาหารือกับบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดกิจกรรมข้อมูลข่าวสารชุมชนและ Village E-Commerce โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เรื่องการใช้ประโยชน์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา การนำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภคผ่านทาง E-Commerce

kcn102

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี