เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์ สอ.60 ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์แคว

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ในวันประชุมคณะกรรมการหอการค้า ประจำเดือนเมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

kcn101

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี